[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
اطلاعات نشریه::
آرشیو مجله و مقالات::
برای نویسندگان::
برای داوران::
ثبت نام و اشتراک::
تماس با ما::
تسهیلات پایگاه::
بایگانی مقالات زیر چاپ::
::
شناسنامه نشریه
ju صاحب امتیاز
دانشگاه خوارزمی
ju مدیر مسئول
دکتر عبدالجواد طاهری زاده
ju سردبیر
دکتر محمداسماعیل عظیم عراقی

..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
نظرسنجی
نظر شما در مورد عملکرد پایگاه چیست؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
   
..
:: مرور نشریات ::
Browse یکی از شماره‌های زیر را برای مشاهده مقالات انتخاب کنید.
Export Journal XML مقالات پذیرفته شده آماده انتشار - - 0مقاله
    سال 1394
Export Journal XML Articles RSS دوره 16 - شماره 42 (یافته های نوین در زمین شناسی 1/1-بهار و تابستان 1349 Spring&Summer 2015 1-1394 - شماره پیاپی : 42) - 10مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 16 - شماره 41 (یافته های نوین در زمین شناسی 1/2- 1-1394 - شماره پیاپی : 41) - 4مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 17 - شماره 40 (پژوهش های ریاضی مصاحب 1/1- 3-1394 - شماره پیاپی : 40) - 7مقاله
    سال 1393
Export Journal XML Articles RSS دوره 14 - شماره 4 (شیمی Chemistry 10-1393 - شماره پیاپی : 39) - 10مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 14 - شماره 1 (شیمی-فیزیک (Chemistry &Physics) 2-1393 - شماره پیاپی : 38) - 9مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 14 - شماره 3 (انگلیسی 7-1393 - شماره پیاپی : 37) - 9مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 14 - شماره 2 (5-1393 - شماره پیاپی : 36) - 9مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 15 - شماره 2 (یافته های نوین در زیست شناسی 12-1393 - شماره پیاپی : 35) - 7مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 15 - شماره 1 (یافته های نوین در زیست شناسی 9-1393 - شماره پیاپی : 34) - 7مقاله
    سال 1392
Export Journal XML Articles RSS دوره 13 - شماره 4 (زمین شناسی Geology 11-1392 - شماره پیاپی : 33) - 9مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 13 - شماره 3 (ریاضی Mathematics 9-1392 - شماره پیاپی : 32) - 9مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 13 - شماره 1 (زیست شناسی Biology 3-1392 - شماره پیاپی : 31) - 7مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 13 - شماره 2 (ریاضی-انگلیسی Mathematics 6-1392 - شماره پیاپی : 30) - 7مقاله
    سال 1391
Export Journal XML Articles RSS دوره 12 - شماره 3 (8-1391 - شماره پیاپی : 29) - 8مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 12 - شماره 2 (6-1391 - شماره پیاپی : 28) - 7مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 12 - شماره 1 (3-1391 - شماره پیاپی : 27) - 8مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 12 - شماره 4 (11-1391 - شماره پیاپی : 26) - 7مقاله
    سال 1390
Export Journal XML Articles RSS دوره 11 - شماره 4 (با توجه به تغییر نام دانشگاه و مجوز وزارت ارشاد اسلامی نام نشریه به نشریه علوم دانشگاه خوارزمی تغییر یافت زیست شناسی Biology 12-1390 - شماره پیاپی : 25) - 7مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 11 - شماره 3 (8-1390 - شماره پیاپی : 24) - 7مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 11 - شماره 2 (6-1390 - شماره پیاپی : 23) - 7مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 11 - شماره 1 (6-1390 - شماره پیاپی : 22) - 8مقاله
    سال 1389
Export Journal XML Articles RSS دوره 10 - شماره 4 (مقالات زیست شناسی 10-1389 - شماره پیاپی : 21) - 6مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 10 - شماره 1 (این شماره نشریه شامل مقالات ریاضی است 2-1389 - شماره پیاپی : 20) - 7مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 10 - شماره 2 (این شماره شامل مقالات زمین شناسی است 4-1389 - شماره پیاپی : 19) - 9مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 10 - شماره 3 (مقالات زیست شناسی 7-1389 - شماره پیاپی : 18) - 8مقاله
    سال 1388
Export Journal XML Articles RSS دوره 9 - شماره 1 (1-1388 - شماره پیاپی : 17) - 7مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 9 - شماره 2 (3-1388 - شماره پیاپی : 16) - 7مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 9 - شماره 3 (8-1388 - شماره پیاپی : 15) - 7مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 9 - شماره 4 (8-1388 - شماره پیاپی : 14) - 7مقاله
    سال 1387
Export Journal XML Articles RSS دوره 18 - شماره 46 (شماره 3 و 4-زمین شناسی از صفحه 739 تا 826 و یک مقاله فیزیک از صفحه 827 تا834 2-1387 - شماره پیاپی : 46) - 6مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 18 - شماره 45 (شماره 1 و 2-زیست شناسی از 835 تا 894 و شیمی از 895 تا 930 3-1387 - شماره پیاپی : 45) - 9مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 18 - شماره 44 (شماره 3 و 4-زیست شناسی از صفحه 931 تا 992 و ریاضی از صفحه 993 تا 995(چکیده) 8-1387 - شماره پیاپی : 44) - 9مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 8 - شماره 3 (صفحات فارسی از 163 تا 282 (یک مقاله شیمی از 255 تا 264) 12-1387 - شماره پیاپی : 13) - 7مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 8 - شماره 1 (صفحات فارسی از 1 تا 88 (یک مقاله زمین از 57 تا 74) 3-1387 - شماره پیاپی : 12) - 6مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 8 - شماره 2 (ویژه زیست از صفحه 89 تا 162 6-1387 - شماره پیاپی : 11) - 6مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 8 - شماره 4 (از صفحه 283 تا 387 زیست شناسی 12-1387 - شماره پیاپی : 10) - 7مقاله
    سال 1386
Export Journal XML Articles RSS دوره 18 - شماره 47 (شماره 1 و 2-زیست شناسی از صفحه 667 تا 696 و زمین شناسی از صفحه 697 تا 737 3-1386 - شماره پیاپی : 47) - 7مقاله
    سال 1385
Export Journal XML Articles RSS دوره 18 - شماره 56 (شماره 1 و 2-ویژه نامه زیست شناسی 7-1385 - شماره پیاپی : 56) - 8مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 18 - شماره 48 (شماره 3 و 4-زمین شناسی از صفحه 569 تا 652 و ریاضی از صفحه 653 تا666 11-1385 - شماره پیاپی : 48) - 8مقاله
    سال 1384
Export Journal XML Articles RSS دوره 18 - شماره 51 (شماره 3 و 4-ریاضی از صفحه 237 تا 272 و فیزیک از صفحه 273 تا 304 3-1384 - شماره پیاپی : 51) - 9مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 18 - شماره 50 (شماره 1 و 2-زست شناسی از صفحه 305 تا 349 و زمین شناسی از صفحه 359 تا 400 8-1384 - شماره پیاپی : 50) - 8مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 18 - شماره 49 (شماره 3 و 4-زیست شناسی از صفحه 401 تا 470 و شیمی و فیزیک از صفحه 471 تا 485 9-1384 - شماره پیاپی : 49) - 8مقاله
    سال 1383
Export Journal XML Articles RSS دوره 18 - شماره 58 (شماره 3 و 4-شماره 1 زمین شناسی و زیست شناسی از صفحه 63 تا 132 و شیمی از صفحه 133 تا136 6-1383 - شماره پیاپی : 58) - 10مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 18 - شماره 57 (شماره 1 و 2-زمین شناسی و زیست شناسی از صفحه 137 تا 202 و شیمی از صفحه 203 تا 236 10-1383 - شماره پیاپی : 57) - 8مقاله
    سال 1382
Export Journal XML Articles RSS دوره 18 - شماره 52 (شماره 1 و 2-شماره 1 ریاضی از صفحه 1 تا 28 4-1382 - شماره پیاپی : 52) - 8مقاله
    سال 1381
Export Journal XML Articles RSS دوره 18 - شماره 55 (شماره 1-صفحات فارسی از 1 تا 67 2-1381 - شماره پیاپی : 55) - 6مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 18 - شماره 54 (شماره 2-صفحات فارسی از 68 تا 140 6-1381 - شماره پیاپی : 54) - 7مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 18 - شماره 53 (شماره 3 و 4-صفحات فارسی از 141 تا 207 11-1381 - شماره پیاپی : 53) - 8مقاله
    سال 1375
Export Journal XML Articles RSS دوره 1375 - شماره 9 (شماره اول تا چهارم-100 صفحه فارسی 1-1375 - شماره پیاپی : 9) - 16مقاله
    سال 1374
Export Journal XML Articles RSS دوره 1374 - شماره 8 (شماره اول و دوم-63 صفحه فارسی 1-1374 - شماره پیاپی : 8) - 11مقاله
    سال 1373
Export Journal XML Articles RSS دوره 1373 - شماره 7 (شماره اول و دوم-51 صفحه فارسی 1-1373 - شماره پیاپی : 7) - 9مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1373 - شماره 6 (شماره سوم و چهارم-41 صفحه فارسی 7-1373 - شماره پیاپی : 6) - 7مقاله
    سال 1372
Export Journal XML Articles RSS دوره 1372 - شماره 5 (شماره اول و دوم-تعداد 92 صفحه 1-1372 - شماره پیاپی : 5) - 10مقاله
    سال 1371
Export Journal XML Articles RSS دوره 1371 - شماره 4 (شماره اول-29 صفح فارسی 10-1371 - شماره پیاپی : 4) - 7مقاله
    سال 1368
Export Journal XML Articles RSS دوره 1368 - شماره 3 (شماره اول-این شماره با نام نشریه علوم دانشگاه تربیت معلم و پس از اخذ امتیاز علمی پژوهش در 69 صفحه چاپ شد 5-1368 - شماره پیاپی : 3) - 8مقاله
    سال 1356
Export Journal XML Articles RSS دوره 1356 - شماره 2 (شماره اول-اولین شماره نشریه با عنوان مجله دانشکده علوم در 111 صفحه 6-1356 - شماره پیاپی : 2) - 8مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1356 - شماره 1 (شماره دوم-با نام مجله دانشکده علوم در 111 صفحه 11-1356 - شماره پیاپی : 1) - 10مقاله
برای مشاهده یا دریافت اطلاعات مقالات به صورت XML اینجا را کلیک کنید.
نشریه علوم دانشگاه خوارزمی Quarterly Journal of Science  Kharazmi University